Menu

Juridiska aspekter på våldsbejakande extremism

2020-04-02

Nu finns en sammanställning på CVE:s hemsida som visar på juridiska aspekter och relevant lagstiftning som kan vara aktuell vid förebyggande av våldsbejakande extremism. Texterna finns även i publikationsform.

Illustration av ett möte med sex personer och med paragraftecken, lagbok och domarklubba.

Sidan senast uppdaterad: