Menu

Coronapandemin och våldsbejakande extremism


Center mot våldsbejakande extremism följer och analyserar löpande utvecklingen och konsekvenserna av coronapandemin. Kunskapen om de mätbara följderna av pandemin är ännu begränsad, eftersom det behövs mer underlag, som till exempel statistiska beräkningar och utvärderingar. Utifrån den snabba händelseutvecklingen och nuvarande kunskapsläge går det dock att redan nu identifiera ett antal punkter som berör arbetet arbete mot våldsbejakande extremism.

Center mot våldsbejakande extremism har tagit fram en promemoria där pandemin belyses utifrån dess konsekvenser för våldsbejakande extremism.

 

 

 

Sidan senast uppdaterad:


test