Menu

CVE om vikten av att polisen utreder IS-återvändare


Enligt en enkät som P3 Nyheter har skickat ut till Sveriges kommuner har en fjärdedel en handlingsplan för hur de ska hantera IS-återvändare. CVE anser att IS-återvändare främst är en fråga för polisen.

Urklipp från P3 webb med bild på Jonas Trolle.

P3 Nyheter har skickat ut en enkät till Sveriges 290 kommuner om hur de arbetar med personer som återvänt från tidigare IS-kontrollerade områden. 217 kommuner svarade och en fjärdedel uppgav att de har en handlingsplan för detta. 

Jonas Trolle, chef för CVE, anser att återvändare från dessa områden främst är en fråga för polisen och betonar vikten av att utreda dessa personer för misstanke om brott. Dels för att markera allvaret i den typen av brott som IS-återvändare kan misstänkas för, dels för att motverka vidare radikalisering eller motreaktioner som ökar motsättningar mellan olika grupper i samhället.

Lyssna på hela intervjun här.

Sidan senast uppdaterad: