Menu

PM: Ryska imperiska rörelsen och samarbetet med NMR


Ryska imperiska rörelsen (RIR) terrorstämplades i april av det amerikanska utrikesdepartementet som betecknar organisationen som ett internationellt högerextremt säkerhetshot. Center mot våldsbejakande extremism har tagit fram en promemoria som ger information om RIR och hur organisationen har samarbetat med NMR.

RIR etablerar kontakter med våldsbejakande högerextrema aktörer i andra länder, bland dem svenskbaserade Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Detta utgör ett led i en strategi för att undergräva den liberaldemokratiska ordningen i Europa och övriga västvärlden. Därför bör relationen mellan RIR och NMR tas på allvar i det svenska arbetet mot våldsbejakande extremism. Amerikanska utrikesdepartementet nämner i sin terrorstämpling av RIR att två svenska NMR-aktivister ska ha fått stridsträning av RIR och därefter genomfört flera bombdåd i Göteborg.

Läs mer i CVE:s promemoria.


 

 

Sidan senast uppdaterad: