Menu

Sök statsbidrag för arbete mot VBE

2020-06-03

CVE fördelar statsbidrag till projekt som stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Möte med tre personer och en skriver på tavla, två går omkring i bakgrunden.

Civilsamhället, kommuner och regioner kan söka projektmedel för att förhindra att individer i riskzonen involveras i, eller begår brott i, våldsbejakande extremistmiljöer och för att hjälpa individer att lämna dessa miljöer.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2020. Projekten kan starta i december och pågå under nästa år.

Läs mer och ansök här.

Sidan senast uppdaterad: