Analys av LVU-domar med koppling till våldsbejakande extremism


CVE har gått igenom ansökningar om vård enligt LVU, i ärenden med kopplingar till våldsbejakande extremism. Resultaten presenteras i ett ny promemoria.

Dokumentet syftar till att ge en översiktlig bild av faktorer som har haft betydelse för domslut. Utifrån domarna kan CVE konstateras att unga personer med ett våldsbejakande beteende kan omhändertas och få vård enligt LVU om de har ett socialt nedbrytande beteende .

I de fall barn har omhändertagits på grund av brister i omsorgen har det främst berott på andra brister än att barnen vuxit upp i en våldsbejakande extremistisk miljö.

Läs mer i CVE:s promemoria.


 

 

Sidan senast uppdaterad: