Menu

Rapport om våldsbejakande djurrättsaktivism

Illustration av person vid dator och personer som marscherar med fanor


CVE har tagit fram en övergripande sammanställning av forskning och kunskap omden våldsbejakande djurrättsrörelsen, såväl i Sverige som i en internationell kontext. Skriften beskriver rörelsens idémässiga grund, aktiviteter och organisering.

Den breda djurrättsrörelsen och dess underliggande idéer är inte våldsbejakande, utan respekterar demokratiska principer. Säkerhetspolisen kategoriserar inte heller djurrättsaktivism som en specifik våldsbejakande extremistmiljö. Samtidigt finns det individer och grupper som brukar ideologiskt motiverat våld med djurrättsidéer som föresats. Ämnet aktualiseras ytterligare av att Lantbrukarnas riksförbund (LRF) uppger att hot och våld mot bönder i Sverige har ökat i intensitet och frekvens sedan 2018.

Såväl forskare som myndigheter har ägnat rörelsen förhållandevis lite uppmärksamhet, samtidigt som den präglas av löst sammansatta eller tillfälliga nätverk som verkar i det fördolda och anstränger sig för att undgå upptäckt. En samlad bedömning antyder att den grupp djurrättsaktivister som är beredda att begå grova våldsdåd är begränsad.

All verksamhet som använder sig av djur eller animaliska produkter, såväl kommersiellt som i forskningssyfte, kan emellertid komma att bli föremål för våldsbejakande djurrättsaktivisters aktioner. Även individer som på något sätt anses agera omoraliskt gentemot djur kan drabbas. Exempelvis har alltifrån djurhållande lantbrukare till snabbmatsrestauranger, djurförsökslaboratorier, cirkusar och jaktlag angripits.

Våldsbejakande djurrättsaktivister använder vanligen hot och skadegörelse som metod. Mycket grovt våld som sprängdåd och mordförsök hör till ovanligheterna, men historien och enskilda aktivisters egna utsagor om att dödligt våld mot människor går att rättfärdiga under vissa förhållanden, kan indikera att sådana aktioner inte kan uteslutas i framtiden.


Sidan senast uppdaterad:


Ladda ner publikationen

CVE