Menu

Råd från CVE till kommuner


Dagens samhälle skriver om CVE:s stöd till kommuner som ser ökade problem med extremism under pandemin.

I artikeln från Dagens Samhälle intervjuas Marcus Hjelm, senior rådgivare CVE, om centrets mobila team som stöttar kommuner i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

"Hur ska en kommun som vill få bättre koll på läget göra rent praktiskt?

– Vårt mantra till kommunerna är: Använd ordinarie struktur. Skapa inget nytt. De flesta har någon form av brottsförebyggande arbete. Lägg in den här frågan på agendan och prata med lärare, fritidspedagoger, fältarbetare och så vidare. Packar man ihop den lägesbilden, säg en gång i månaden, så får man en ganska bra bild av läget."

Läs hela texten här.

Sidan senast uppdaterad: