Menu

Våldsbejakande högerextrem accelerationism


Center mot våldsbejakande extremism (CVE) presenterar en övergripande sammanställning av forskning och kunskap om våldsbejakande högerextrem accelerationism. Skriften beskriver fenomenet, dess bakgrund och säkerhetshotande verksamhet – ur både ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

illustration_extremist

Högerextremister har utfört terrorattentat i bland annat Christchurch, El Paso, Poway, Halle och Baerum under senare år. Gärningspersonerna har gemensamt att de agerat ensamma och varit aktiva på samma onlineplattformar. Där har de uttryckt idéer om att ett apokalyptiskt raskrig är oundvikligt och behöver påskyndas (accelereras). Det kan ske genom terrorattacker och andra våldshandlingar. Flera av dessa terrorister har kommit att benämnas, eller beskriva sig själva, som ”accelerationister”.

Accelerationism kan beskrivas som en politisk strategi som bygger på grundtanken att samhällsutvecklingen följer ett ideologiskt förutbestämt schema mot undergång. Företrädarna menar att denna kollaps kan påskyndas för att ersätta det nuvarande samhällssystemet med vad de ser som ett idealsamhälle. Liknande strategier och idéer har tidigare anammats och uttryckts av flera olika politiska och religiösa rörelser.

På senare år har accelerationismen fått brett genomslag inom extremhögerns yttersta kant. På onlineplattformar sprids budskapet att ett oundvikligt apokalyptiskt raskrig mellan ”vita” och ”icke-vita” bör skyndas på genom ökad polarisering och politiskt våld. Flera våldsdåd har utförts av ensamagerande högerextremister som uttryckt accelerationistiska idéer eller varit anknutna till högerextrema accelerationistiska nätverk.

Svenskar tycks i betydande grad röra sig på onlineplattformar där accelerationistisk högerextrem propaganda och kommunikation delas. Dessutom har Sverige inlemmats i accelerationistiska narrativ och i terroristers manifest. Rörelsens lösa och decentraliserade organisations- och aktivitetsform öppnar dessutom för främmande makt att utnyttja våldsbejakande extremistaktörer för sina intressen. Svenska myndigheter bör därför vara uppmärksamma på den accelerationistiska högerextremismen.

Läs publikationen här

DN har skrivit en artikel om skriften som du kan läsa här.

Sidan senast uppdaterad: