Menu

Rapport: Förslag på åtgärder för att motverka finansiering av terrorism


Det är svårt att utreda och bevisa finansiering av terrorism, och endast ett fåtal har dömts de senaste tio åren. Istället spelar andra åtgärder som exempelvis beslut om skattetillägg eller återkrav av bidrag en viktig roll i att förhindra och förebygga misstänkt finansiering av terrorism. Det visar en ny rapport från Brå i samarbete med CVE.

Rapporten ger en samlad bild av handlingar som misstänks vara terrorfinansiering, hur de utreds och vilka åtgärder som vidtas, med utgångspunkt i Säkerhetspolisens och andra myndigheters arbete. I rapporten beskrivs myndigheternas arbete mot finansieringen och det görs en analys av hur det kan förbättras.

Sidan senast uppdaterad:


Ladda ner publikationen

Brå_Terrorfinansiering