Menu

Samband mellan våldbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck undersöks i ny rapport


FOI har i en förstudie, på uppdrag av CVE, tittat på vad forskningen hittills sagt om skärningspunkten mellan våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet var att finna kunskapsluckor och bedöma behovet av fortsatt forskning.

Rapporten har två huvudsakliga målsättningar. För det första, att mot bakgrund av befintlig forskning formulera vad som kan sägas om skärningspunkten mellan våldsbejakande islamistisk extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. För det andra, att bedöma och inrikta behovet av ytterligare forskning.  Förhållandet mellan de två företeelserna kan vara viktigt för både teoretisk problemförståelse och praktiska motåtgärder, men empirisk forskning saknas. 

Sidan senast uppdaterad: