Menu

Personer som utvisas av kurdiska självstyret


Center mot våldsbejakande extremism (CVE) arbetar löpande med frågor som berör mottagande av svenska medborgare som har återvänt eller kan komma att utvisas från tidigare IS-kontrollerade områden i Syrien och Irak.

Sedan 2019 finns samverkan mellan flera myndigheter gällande mottagande av vuxna med barn som återvänder eller utvisas från tidigare IS-kontrollerade områden i Syrien och Irak. CVE håller i detta myndighetsnätverk. Myndigheter som ingår: Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Socialstyrelsen, Skolverket, Säkerhetspolisen, Utrikesdepartementet, Åklagarmyndigheten samt organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR).

På nationell nivå ansvarar CVE även för en upparbetad struktur för samverkan med berörda kommunala aktörer. Kommuner som kan komma att involveras i mottagandet är förberedda för detta. Sedan tidigare finns en rutin när denna kategori av vuxna och barn anländer till Arlanda. De möts bland annat av Polis, Säkerhetspolis, Åklagarmyndigheten och socialtjänst.

Yrkesverksamma kan vända sig till CVE:s stödtelefon för information och vägledning på nummer 08-527 44 290.

Sidan senast uppdaterad: