Menu

CVE om påverkansaktivitet mot LVU


En påverkansaktivitet pågår där det framförs felaktiga uppgifter om socialtjänstens arbete och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Ett narrativ är att barn till muslimer omhändertas av svenska myndigheter och placeras i familjehem i syfte att sekulariseras. 

Jonas Trolle, chef för CVE, har gett en skriftlig kommentar till media om hur centret ser på den senaste tidens händelser.

– Att det riktas hot mot socialtjänsten och att det florerar rykten om att svenska myndigheter kidnappar barn med LVU är tyvärr inget nytt. Den här typen av myter har förekommit länge och inte bara bland personer med islamistisk agenda. I åratal har myndighetspersoner inom socialtjänsten hängts ut med namn och bild i olika forum på sociala medier i syfte att piska upp hat. Därför har vi på CVE sedan tidigare identifierat LVU som en faktor som kan radikalisera olika typer av grupper och individer och öka splittringen i samhället.

– Jag och mina medarbetare följer utvecklingen tillsammans med andra berörda myndigheter. Desinformationskampanjen visar på behovet av motbudskap när det gäller socialtjänsten och LVU och vikten av källkritik. Det är viktigt att ta situationen på allvar men vi ska heller inte överdriva den. Vi ska ha i åtanke att ett syfte med kampanjen är att sprida rädsla.

Socialstyrelsen har tagit fram uppdaterat informationsmaterial om socialtjänsten.

Vid frågor från anställda inom socialtjänst/kommun om situationen hänvisar CVE till att kontakta socialchef. Socialchefer får löpande information och stöd från Sveriges kommuner och regioner, SKR, och organisationens socialchefsnätverk. SKR samverkar i denna fråga med bland annat Socialstyrelsen. Säkerhetspolisen har uttalat att myndigheten inte ser någon anledning att höja terrorhotnivån mot Sverige.

Sidan senast uppdaterad: