Menu

Webbinarium om välfärdsbrott


Brottsförebyggande rådet och Center mot våldsbejakande extremism bjuder in till webbinarium med utgångspunkt i rapporten Välfärdsbrott mot kommuner och regioner – Fusk och oegentligheter bland företag och föreningar.

27 april, kl 13.00-16.00

Webbinariet riktar sig främst till yrkesverksamma som arbetar mot välfärdsbrott på kommuner, regioner och samverkande myndigheter, samt poliser och kommunala samordnare mot Våldsbejakande extremism och i brottsförebyggande arbete.

Program för webbinariet

  • 13.00 – Introduktion och presentation av rapporten Välfärdsbrott mot kommuner och regioner
  • 14.20 – Skatteverket presenterar sitt metodstöd mot välfärdsbrott
  • 14.50 – Exempel på framgångsrikt arbete i kommuner och regioner.
  • 15.20 – Panelsamtal: Hur arbetar vi, vad behöver göras och vad fattas?
    Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Centrum mot våldsbejakande extremism medverkar.

Om rapporten

Kommuner och regioner köper sedan 1990-talet in allt mer välfärdstjänster från företag och föreningar, och en del av utbetalningarna hamnar i fel händer. De kontrollsystem som finns missar ofta den grova brottsligheten. Tillståndsplikt och bättre uppföljning behövs för att komma åt välfärdsbrottsligheten. Det visar Brås rapport Välfärdsbrott mot kommuner och regioner (2022:1).

Brås rapport är den första som granskar felaktiga utbetalningar från kommuner och regioner till företag och föreningar. Det handlar om tjänster för över 150 miljarder per år och omfattar en stor bredd av verksamheter, som vård, äldreomsorg, utbildning och barnomsorg. Rapporten undersöker också föreningsbidrag. Rapporten visar på stora skillnader mellan olika kommuner och regioner, både i hur mycket tjänster som köps in, samt hur uppföljning och kontroller sker.

Sidan senast uppdaterad: