Forskarkonferens om våldsbejakande extremism


Den 19:e till 21:e september anordnar CVE tillsammans med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet en forskarkonferens om våldsbejakande extremism.
Nordic Conference on Violent Extremism tar upp olika former av våldsbejakande extremism.

Exempel på teman: incels, våld mot politiker, kvinnor och terrorism, högerextremism, islamistisk extremism och ensamagerande gärningspersoner. Konferensen kommer inte att webbsändas.

Exempel på forskare: Mia Bloom (USA) – kvinnor och barn inom terrorism; Tore Bjørgo (Norge); extremism och terrorism internationellt; Lasse Lindekilde (Danmark); islamism och preventivt arbete mot extremism; Leena Malkki (Finland); terrorism; Paul Gill (UK) psykologisk forskning om terrorister; Tina Askanius (Sverige) extremism online; Christer Mattsson (Sverige) högerextremism

För mer information se program.

Sidan senast uppdaterad: