Webbinarium: Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism


Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och Jämställdhetsmyndigheten gav i uppdrag till forskare Lucas Gottzén att ge en översikt av forskning kring män, maskulinitet och våldsbejakande extremism.

Översikten redogör för forskning kring maskulinitet och våldsbejakande högerextremism, våldsbejakande vänsterextremism och våldsbejakande islamistisk extremism samt våldsbejakande misogyni, vilket inkluderar grupperingar där kvinnohat är drivande i det politiska våldet. Den 6 december lanseras forskningsöversikten och ett webbinarium arrangeras.

Sidan senast uppdaterad: