The Stockholm Criminology
Symposium

2018-06-12

Den 12–14 juni är det dags för ”The Stockholm Criminology Symposium”, arrangerat av Brottsförebyggande rådet. På årets program finns seminarier  om radikalisering och våldsbejakande extremism utifrån tysk, brittisk, australiensisk och israelisk forskning. 

Läs mer på symposiets webbplats
Sidan senast uppdaterad: 2018-04-24