CVE bjuder in till en grundkurs om våldsbejakande extremism med start hösten 2021

2021-06-05

Är du intresserad av att fortbilda dig om våldsbejakande extremism? Hösten 2021 startar en kurs som riktar sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om våldsbejakande extremism i ditt arbete. Målet är att stärka dina grundkunskaper och vidga perspektiv på hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande. 

Center mot våldsbejakande extremism är ett nationellt kunskapscenter med uppdrag att höja kunskapsnivån om hur ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism kan förebyggas. Ett led i detta uppdrag är att erbjuda en grundutbildning riktad till yrkesverksamma inom kommuner, myndigheter och civilsamhället. Målet är att stärka dina grundkunskaper och vidga perspektiv om hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande. Ett syfte är även att bygga nätverk som ni kan ha nytta av under och efter kursen. 

Vem kan gå kursen? Utbildningen riktar sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om våldsbejakande extremism i ditt arbete. Det finns inget krav på tidigare akademiska studier för att gå kursen.

När startar och slutar den? CVE planerar att starta kursen i november 2021 och avsluta i februari 2022.

Hur länge pågår kursen? Varje tema omfattar totalt två veckor, så totalt 12 veckor. Ett tema inleds med en lärarledd introduktion under måndagen och avslutas med seminarieövningar fredagen veckan efter.

Hur genomförs utbildningen? Den kommer att till största delen att genomförs digitalt. Vi planerar att använda oss av den digitala läroplattformen ”It´s learning”. Eventuellt kan något eller några fysiska möten genomföras.

Vad innehåller utbildningen? Kursen utgår från forskning och akademisk litteratur, men även praktiska erfarenheter är en viktig komponent. Den omfattar olika teman vid sex utbildningstillfällen. Tanken är att varje tema ska blanda övergripande teori och praktisk kunskap. Exempel på teman:
- Vägen in i och vägen ut ur våldsbejakande extremism.
- Radikaliseringsprocesser.
- VBE och kopplingen till organiserad brottslighet och gängkriminalitet.

Hur mycket tid tas i anspråk? Deltagarna förväntas ägna uppskattningsvis 6 timmar per vecka åt lärarledd undervisning och självstudier. Totalt innebär det cirka 72 timmars studier. Examination sker fortlöpande genom aktivt deltagande i den lärarledda undervisningen och seminarierna. Efter genomförd utbildning så får du ett kursintyg.

Vad kostar det? Kursen är kostnadsfri men det är krav på att den fullföljs om du anmäler dig.

Dan-Erik Andersson, docent i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet kommer att leda kursen. Han har lång erfarenhet av att undervisa om våldsbejakande extremism. Även forskare, journalister och personal på CVE kommer att anlitas som föreläsare.

Vi reserverar oss för att kunna ändra kursupplägg, omfattning och tid för genomförandet.

Anmäl ditt intresse till: Joakim von Scheele, utbildningsledare vid CVE.
joakim.scheele@cve.se Skriv vad du heter, var du arbetar och hur du i ditt arbete kommer i kontakt med våldsbejakande extremism. Om du har frågor om kursen kan du även vända dig till Joakim von Schéele 073-412 42 14. 

Antalet platser till kursen är begränsad.

CVE önskar få din intresseanmälan senast 1 september 2021.

Sidan senast uppdaterad: