Om kakor (cookies)

Delar av CVE:s webbplats innehåller så kallade kakor (cookies).

På CVE:s webbplats används kakor. En kaka är en kort text som lagras i din webbläsare vid din första kontakt med webbservern och sedan skickas tillbaka till webbservern vid varje ny kontakt. Därmed kan webbservern känna igen din webbläsare.

Hantera dina cookies

Här kan du anpassa vilka cookies som används för dig på bra.se. Anpassningar gäller endast för den webbläsare du använder här. Besöker du bra.se från en annan webbläsare så måste du hantera inställningarna där.

Nödvändiga cookies
Gör att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska. Därför går de inte att inaktivera.
NamnBeskrivning
sv-cookie-consentLagrar cookie-samtycke.
JSESSIONIDCookien används för att knyta användaren till en session (ditt besök). Sessionen används sedan av Sitevision till en mängd olika saker knutna till användaren.
Analytiska cookies
Ger oss information om hur vår webbplats används som gör att vi kan underhålla, driva och förbättra användarupplevelsen.
NamnBeskrivning
__utmtUsed to throttle request rate.
__utmbUpprättar och bibehåller en användarsession på webbplatsen
__utmaFastställer unika användare på webbplatsen och uppdateras vid varje sidvisning
__utmcNot used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.
__utmzHanterar källan från vart användarna kommer till webbplatsen. (Direktlänk, via en ad, länkhänvisning, sökning på webbplatsen, osv.)
_pk_id.1.6485Används av Matomo för att spara viss data av användaren, t ex ett unikt besöks-ID.
_pk_ses.1.6485Används av Matomo för att tillfälligt spara besöksdata.
_pk_ref.1.6485Används av Matomo för att lagra användarens referens-ID:n.
_hjSessionUser{site_id}Hotjar-cookie som ställs in när en användare först landar på en sida med Hotjar-skriptet. Det används för att bevara Hotjar User ID, unikt för den webbplatsen i webbläsaren. Detta säkerställer att beteende vid efterföljande besök på samma webbplats kommer att tillskrivas samma användar-ID.
_hjSession{site_id}En cookie som innehåller aktuell sessionsdata. Detta innebär att efterföljande förfrågningar inom sessionsfönstret kommer att tillskrivas samma Hotjar-session.
_hjClosedSurveyInvitesHotjar-cookie som sätts när en användare interagerar med en External Link Survey-inbjudningsmodal. Den används för att säkerställa att samma inbjudan inte dyker upp igen om den redan har visats.
_hjDonePollsHotjar-cookie som sätts när en användare fyller i en undersökning med hjälp av widgeten Enkät på plats. Den används för att säkerställa att samma enkät inte dyker upp igen om den redan har fyllts i.
_hjMinimizedPollsHotjar-cookie som ställs in när en användare minimerar en widget för undersökning på plats. Den används för att säkerställa att widgeten förblir minimerad när användaren navigerar genom din webbplats.
_hjShownFeedbackMessageHotjar-cookie som ställs in när en användare minimerar eller slutför inkommande feedback. Detta görs så att den inkommande feedbacken laddas som minimerad omedelbart om användaren navigerar till en annan sida där den är inställd att visas.
_hjSessionTooLargeHotjar-cookie som ställs in när en användare minimerar eller slutför inkommande feedback. Detta görs så att den inkommande feedbacken laddas som minimerad omedelbart om användaren navigerar till en annan sida där den är inställd att visas.
_hjSessionRejectedOm den finns kommer denna cookie att ställas in på '1' under en användares session, om Hotjar avvisade sessionen från att ansluta till vår WebSocket på grund av serveröverbelastning. Denna cookie används endast i extremt sällsynta situationer för att förhindra allvarliga prestandaproblem.
_hjSessionResumedEn cookie som sätts när en session/inspelning återansluts till Hotjars servrar efter en paus i anslutningen.
_hjidHotjar-cookie som ställs in när kunden först landar på en sida med Hotjar-skriptet. Det används för att bevara Hotjar User ID, unikt för den webbplatsen i webbläsaren. Detta säkerställer att beteende vid efterföljande besök på samma webbplats kommer att tillskrivas samma användar-ID.
_hjRecordingLastActivityDetta bör hittas i sessionslagring (i motsats till cookies). Detta uppdateras när en användarinspelning startar och när data skickas via WebSocket (användaren utför en åtgärd som Hotjar registrerar).
_hjTLDTestNär Hotjar-skriptet körs försöker vi bestämma den mest generiska cookie-sökvägen vi ska använda, istället för sidans värdnamn. Detta görs för att cookies ska kunna delas över underdomäner (i tillämpliga fall). För att fastställa detta försöker vi lagra _hjTLDTest-cookien för olika URL-understrängsalternativ tills den misslyckas. Efter denna kontroll tas cookien bort.
_hjUserAttributesHashAnvändarattribut som skickas via Hotjar Identify API cachelagras under sessionens varaktighet för att veta när ett attribut har ändrats och behöver uppdateras.
_hjCachedUserAttributesDenna cookie lagrar användarattribut som skickas via Hotjar Identify API, närhelst användaren inte är med i provet. Insamlade attribut kommer endast att sparas på Hotjar-servrar om användaren interagerar med ett Hotjar Feedback-verktyg, men cookien kommer att användas oavsett om ett Feedback-verktyg finns.
_hjLocalStorageTestDenna cookie används för att kontrollera om Hotjar Tracking Script kan använda lokal lagring. Om det kan ställs ett värde på 1 in i denna cookie. Data som lagras i_hjLocalStorageTest har ingen utgångstid, men den raderas nästan omedelbart efter att den har skapats.
_hjIncludedInPageviewSampleDenna cookie är inställd för att låta Hotjar veta om den användaren ingår i datasamplingen som definieras av din webbplatss sidvisningsgräns.
_hjIncludedInSessionSampleDenna cookie är inställd för att låta Hotjar veta om den användaren ingår i datasamplingen som definieras av din webbplatss dagliga sessionsgräns.
_hjAbsoluteSessionInProgressDenna cookie används för att upptäcka den första sidvisningssessionen för en användare. Detta är en True/False-flagga som sätts av cookien.
_hjFirstSeenDetta är inställt för att identifiera en ny användares första session. Den lagrar ett sant/falskt värde, vilket indikerar om detta var första gången Hotjar såg den här användaren. Det används av inspelningsfilter för att identifiera nya användarsessioner.
_hjViewportIdDetta lagrar information om användarens vyport såsom storlek och dimensioner.
_hjRecordingEnabledDetta läggs till när en inspelning startar och läses när inspelningsmodulen initieras för att se om användaren redan är i en inspelning i en viss session.

Sidan senast uppdaterad: