Organisation

Center mot våldsbejakande extremism är inrättat vid Brottsförebyggande rådet och leds av en chef som anställs av regeringen. På centret arbetar personer med olika uppgifter, däribland:

Forskningsledare, som bland annat omsätter forskning till metodstöd utvecklat för att möta lokala behov samt arbetar med omvärldsbevakning och forskningssamverkan.
Utbildningsledare, som skapar och utvecklar utbildningsmaterial och arbetar med processledning och kunskapsspridning.
Handläggare/rådgivare, som ger stöd och råd till lokala aktörer, utvecklar process- och metodstöd samt arbetar med samordning på nationell, regional och lokal nivå.


 

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-04