Organisation

Center mot våldsbejakande extremism är inrättat vid Brottsförebyggande rådet och leds av en chef som är utsedd av regeringen.

Centrets verksamhet är indelad i olika områden:

  • Kunskap, som bevakar forskningsområdet, genomför analyser och sammanställer kunskapsmaterial.
  • Samordning, som skapar och upprätthåller kontakter med bland annat civilsamhällesorganisationer, församlingar, myndigheter och andra aktörer i det brottsförebyggande samarbetet mot våldsbejakande extremism.
  • Stöd och råd, som ger stöd och råd till yrkesverksamma i kommunerna, inklusive samordnare och skolan.
  • Utbildning, som tar fram fortbildningar, anordnar konferenser och seminarium, producerar poddar och på andra sätt leder arbetet i att sprida kunskap.
  • Bidrag, som hanterar statsbidrag för förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism.

Sidan senast uppdaterad: