Menu

Remissvar

CVE svarar på remissvar från regeringen. Vi listar remissvar från det senaste året. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

 

2021

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42)
2021-09-15
Diarienummer: 0223/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27)
2021-09-03
Diarienummer: 0177/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15)
2021-06-16
Diarienummer: 0104/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
2021-01-20
Diarienummer: 0363/20
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

 

Sidan senast uppdaterad: