Samling mot våldsbejakande extremism 2022

SamlingmotVBE

Välkommen till Stockholm och Center mot våldsbejakande extremisms årliga konferens. Två dagar med fokus på hur vi kan förebygga våldsbejakande extremism.

Föreläsningar 24 maj

Föreläsningar 23 maj här

Vi vill bidra med kunskap, lyfta fram framgångsrikt lokalt och regionalt arbete samt skapa förutsättningar för nätverksbyggande och konstruktiva diskussioner. Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor kring våldsbejakande extremism.

Program

23 maj

13.00 Välkommen
Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism.
Gunnar Oesterreich, moderator

13.10 CVE – åren som gått och utmaningar framöver
Intervju med Jonas Trolle.

13.30 Nationell och internationell lägesbild
Ahn-Za Hagström, Säkerhetspolisen

14.05 Paus

14.20 Hur kan vi förebyggande och förhindra skolattacker?
Marianne Kristiansson, professor i rättspsykiatri
Marcus Hjelm, CVE
Johan Höglund, Polisen/ NOA
Lena Ljungdahl, CVE
Maria Elmer, Skolverket
Dalila Adilagic, rektor vid NTI-gymnasiet i Kristianstad

15.00 Paus

15.30 Ett stödmaterial för att hantera oro för våldsbejakande extremism
Lenita Törning och Emma Holmgren CVE
Lisa Nordling och Monica Lindén Stockholm stad

16.10 RAN- ett europeiskt nätverk för praktiker som arbetar förebyggande mot
våldsbejakande extremism
Robert Örell, RAN arbetsgruppledare och RAN ambassadör

16.25 Otillåten informationspåverkan – ett växande problem
Linn Elofsson, CVE
Moa Fahlander, CVE

17.00 Avslut av dag 1


24 maj

08.45 Summering av dag 1

08.50 Extremhögern och omvärlden – från pandemin till kriget i Ukraina
Jonathan Leman, Stiftelsen Expo

09.30 Islamiska staten efter kalifatets fall
Michael Krona, Malmö Universitet

10.10 Paus

10.40 Utvisade kvinnor och barn från kurdiska IS-läger
Marcus Hjelm, CVE
Andreas, Polismyndigheten/Redex

11.10 Dialogpolisens arbete mot våldsbejakande extremism
Johan Heed, Polismyndigheten

11.55 Avslutande ord

Sidan senast uppdaterad:

Frågor?

Kontakta Joakim von Schéele joakim.scheele@cve.se

073-412 42 14

Program