Verksamhet

Vy mot scenen på en konferens, delvis genom kameralins.

Center mot våldsbejakande extremism startade sin verksamhet den 1 januari 2018. Sedan dess har centrets verksamhet utvecklats, och idag varvas bland annat kommunbesök och nätverksträffar med kunskapsproduktion och konferenser.  

Nätverksmöten, workshops och kommunbesök är viktiga komponenter i centrets verksamhet. Genom att träffa yrkesverksamma får vi möjlighet att bilda oss en uppfattning om målgruppernas behov. Detta tar vi sedan med oss i utformningen av stödinsatser, kunskapsmaterial, fortbildningar, konferenser och andra aktiviteter.

CVE för en kontinuerlig dialog med nationella och regionala aktörer för att identifiera hur en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet kan stärkas.

Sidan senast uppdaterad: