Menu

Webbinarium: Informationsdelning

2021-01-19

Center mot våldsbejakande extremism, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner hälsar dig välkommen till detta webbinarium om den nya lagstiftningen om informationsdelning mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism.

I augusti 2020 trädde nya sekretessbrytande bestämmelser i kraft som främst syftar till ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst. Lagstiftaren vill förenkla och utöka möjligheter att lämna ut uppgifter till den kommunala socialtjänsten i arbetet mot terrorism. Men också att socialtjänsten får möjligheter att dela uppgifter med polisen och säkerhetspolisen.

När: Tisdag 19 januari 2021 klockan 10.00-11.30.
Var: Webbinariet kommer att sändas via Youtube. Se till att ni har behörighet till Youtube på datorn ni kommer att använda.
Frågor: joakim.scheele@cve.se 073-412 42 14

Program

Moderator: Jenny Sonesson

10.00 Välkommen och inledning
Sari Römpötti, Center mot våldsbejakande extremism

Moderator presenterar upplägg och praktiska frågor
Jenny Sonesson, Center mot våldsbejakande extremism

10.05 Vad var lagstiftarens och utredningens intentioner till lagförslaget?
Malin Svanberg, Sveriges kommuner och regioner

10.15 Vad säger den nya lagstiftningen? Vad är skillnaden mot tidigare möjligheter att dela information mellan polis och socialtjänsten?
Johan Beije, Socialstyrelsen

10.40 Paus

10.45 Vad innebär Polisens nya möjlighet att dela information?
Elin Gustafsson, Polismyndigheten

11.00 Vilket stöd kan personal inom socialtjänsten få kring våldsbejakande extremism
och informationsdelning?
Linus Dahlström CVE, Malin Svanberg SKR och Olga Gislén Socialstyrelsen

11.15 Frågor

11.25 Avslutande ord

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-15