Handläggning av bidragsansökning

Viktigt att tänka på när ni skickar in er ansökan

  • Ansökan måste komma in i tid. Vi godkänner inte sena ansökningar.
  • Ansökan ska uppfylla villkoren. Läs villkoren noggrant här Länk till annan webbplats. för att försäkra er om ni är behöriga att söka bidraget. Obehöriga ansökande avslås eller avvisas.
  • Det är viktigt att ni finns tillgängliga under handläggningstiden.
  • Under handläggningen kan vi be er komplettera vissa uppgifter. Då skickar vi oftast ett mejl till ansökans kontaktperson via ansökningssystemet. Se därför till att ni har fyllt i aktuella kontaktuppgifter till kontaktpersonen.