Jämställdhet vid fördelning av bidrag

Jämställdhet vid fördelning av bidrag kan till exempel vara: Att lika många kvinnor och män får del av bidraget. Att bidrag kompenserar samhällelig ojämställdhet och särskilt riktar in sig på pojkar eller flickor, kvinnor eller män eller personer som vare sig identifierar sig som kvinnor eller män. Att lika många kvinnor och män ingår i de stödbeviljade projektens målgrupp. Att utfallet av den bidragsfinansierade verksamheten, alltså projektresultaten, bidrar till ökad jämställdhet.

Jämställdhet vid fördelning av bidrag kan till exempel vara:

  • Att lika många kvinnor och män får del av bidraget.
  • Att bidrag kompenserar samhällelig ojämställdhet och särskilt riktar in sig på pojkar eller flickor, kvinnor eller män eller personer som vare sig identifierar sig som kvinnor eller män.
  • Att lika många kvinnor och män ingår i de stödbeviljade projektens målgrupp.
  • Att utfallet av den bidragsfinansierade verksamheten, alltså projektresultaten, bidrar till ökad jämställdhet.

I er ansökan behöver ni exempelvis resonera kring projektets målgrupp, och hur ni vänder er till kvinnor, män och personer med annan könstillhörighet.

På den bidragsgivande myndigheten är det också viktigt att lika många kvinnor och män finns representerade under beslutsprocessens olika delar och att beslutsfattare i bidragsgivningsprocessen har genus- och jämställdhetskunskaper.