Villkor för CVE:s bidrag

Vilka kan söka?

  • Ideella föreningar
  • Stiftelser
  • Kommuner
  • Regioner

Krav som behöver uppfyllas

  • Ideella föreningar måste vara självständiga och demokratiskt uppbyggda. Medlemskap i organisation och dess medlemsföreningar ska vara frivilligt. Läs mer om hur vi bedömer demokrativillkoret här. Länk till annan webbplats.
  • Stiftelser får inte vara statliga eller kommunala.
  • Föreningen/stiftelsen måste bedriva sin verksamhet i Sverige utan vinstsyfte.
  • Föreningen/stiftelsen ska respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.
  • Föreningen/stiftelsen får inte ha skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, vara i likvidation eller försatt i konkurs.
  • Det är viktigt att de föreningar som söker har ett jämställdhetsperspektiv Länk till annan webbplats..

Verksamheter som kan söka

Verksamheter som kan söka är de som jobbar med förebyggande insatser som syftar till att a) förhindra att individer i riskzonen involveras eller b) redan involverade individer i våldsbejakande extremistiska miljöer inte begår brott samt c) förmås lämna dessa miljöer.