Praktisera på CVE

Är du intresserad av att lära dig mer om det nationella förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism? Vi erbjuder att ta del av det arbete som utförs på Center mot våldsbejakande extremism (CVE), och samtidigt samla värdefull arbetslivserfarenhet.

Om CVE

CVE inrättades 2018 och har i uppgift att arbeta brett för att förebygga våldsbejakande extremism i Sverige. Centret tillhandahåller behovsbaserat stöd i förebyggande insatser till aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Vi samlar och sprider kunskap, samt erbjuder utbildning till myndigheter, kommuner, och andra aktörer. Dessutom samordnar vi bland annat myndigheter, civilsamhällesorganisationer, trossamfund och privata aktörer kring insatser för att motverka våldsbejakande extremism. Samverkansarbete sker även på internationell nivå. Allt för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige.

CVE:s uppdrag medför en bredd i personalens yrkesbakgrund, från polisiär verksamhet, civilsamhället, skolan, kommunal förvaltning, nationella myndigheter, akademin och socialt arbete.

Om praktiken

Du kommer att placeras i något av CVE:s fyra målområden: Stöd och råd (operativt stöd på lokal nivå), Kunskap (samlande och spridande av forskningsbaserad kunskap till målgrupper), utbildning (för olika målgrupper) eller samordning (av myndigheter, civilsamhälle, privat sektor). Uppge i ansökan vilket område du tror passar dig bäst och varför.

Samtidigt får du ta del av hela centrets verksamhet genom både längre och kortare arbetsuppgifter. Du har stora möjligheter att i dialog med handledare och övriga medarbetare forma din praktik så att du får ut så mycket som möjligt av din tid hos oss. Praktikens längd kan anpassas efter dina förutsättningar, men vi ser gärna att du stannar i minst en månad. Vi vill att du tillför värdefulla perspektiv och kompetenser till vår verksamhet.

Krav

  • Du skall på universitetsnivå studera ett ämne vi bedömer som relevant för CVE:s verksamhet, till exempel: samhällsvetenskap (såsom statsvetenskap, sociologi, internationella relationer, osv.), juridik, psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete, polisvetenskap, etc.
  • Du skall vara behörig till CSN-stöd för praktiken.
  • Du skall ha dokumenterad erfarenhet eller kunskap av förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, eller våldsbejakande extremism som sakområde, genom exempelvis uppsats eller annat universitetsarbete, ideellt engagemang, arbetslivserfarenhet eller annan merit vi bedömer som likvärdig.

Ansökan

Mejla CV och personligt brev (max 1 sida) till info@cve.se. I ämnesraden skriver du ”Praktik 2024”. Vi vill att du i din ansökan ger en bild av vilka perspektiv och kompetenser du tillför CVE, samt vad du vill få ut av praktiken och hur länge du kan praktisera hos oss.
Ansök senast 15 april.

De mest relevanta kandidaterna kommer att kallas på intervju.

Har du frågor?

Kontakta oss på info@cve.se