Operativt stöd

CVE ger behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet kommer i kontakt med våldsbejakande extremism.

Det mobila stödteamet erbjuder handledning och vägledning, samt ett behovsanpassat stöd i frågor som rör våldsbejakande extremism. Vi erbjuder detta till alla som i sin yrkesroll möter människor. Vi kan vara ett bollplank för er i frågor som rör våldsbejakande extremism.

Stödet är baserat på kunskap, erfarenhet och beprövad praktik. Det kan också gälla mer organisatoriskt och strategiskt stöd, som vilka kontaktvägar som finns och vart man vänder sig med vilken information. Det mobila stödteamet hjälper dessutom till på plats i kommunerna och kan utveckla skräddarsydda utbildningar samt behovsanpassat lokalt stöd. Vi som arbetar i det mobila stödteamet har bakgrund inom skola, kommunal verksamhet, polis, civilsamhälle och socialtjänst.

En vanlig fråga återkommande fråga är: Vad menar vi med oro för våldsbejakande extremism? Oro kan innebära att du har kännedom om att en individ radikaliserats, men också en mer allmän känsla av att någonting inte står rätt till. Det kan vara någonting som du som yrkesverksam själva upplever i mötet med en individ, men också om oro som uppkommit hos någon i individens närhet (exempelvis familj och vänner).

Att känna oro för en individ är att vara omtänksam. Att agera är att vilja hjälpa dennes livssituation. För att hjälpa yrkesverksamma som känner oro för en individ som är på väg eller redan är en del av en våldsbejakande miljö har CVE tagit fram ett metodstöd som du hittar här. Syftet är att erbjuda ett kvalitativt stöd som yrkesverksamma kan använda för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Vi rekommenderar alltid att agera på oro. Först genom att tala med individen, dess anhöriga och/eller andra personer som är i kontakt med individen. Men ibland kan även en orosanmälan till socialtjänsten vara nödvändig. Kontakta alltid CVE vid behov av stöd och rådgivning.

CVE:s stödtelefon för yrkesverksamma

Centrets nationella stödfunktion nås på 08-527 44 290, klockan 9-15 helgfria vardagar. Den är till för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Öppettider: Måndag-fredag 09.00-15.00 (helgfria vardagar)

Hör Marcus Hjelm, rådgivare CVE, berätta om verksamheten.

Poddar om mobila stödteamet

Vad gör mobila stödteamet mot våldsbejakande extremism?

I det här avsnittet presenteras verksamheten.

Förebyggande insatserSamverkanSocialtjänstSkola

Hur gör man lokala lägesbilder om våldsbejakande extremism?

Medarbetare från CVE:s mobila stödteam ger vägledning.

SamverkanFörebyggande insatserSocialtjänstSkola

Varför är lokal samverkan mot våldsbejakande extremism viktigt?

CVE och Brottsförebyggande rådet ger vägledning.

SamverkanSocialtjänstSkolaFörebyggande insatser

Har du frågor om CVE:s mobila stödteam? Mejla till stodteamet@cve.se