Abstrakt målning av en person

Förhandsbedöma oro

Det andra steget i metodstödet är att förhandsbedöma orosanmälan som kommit in. Det är socialtjänstens ansvar att genomföra förhandsbedömningar. Under en förhandsbedömning kan socialtjänsten enbart kontakta anmälaren och den individ som oron berör. Om det är barn eller ungdom kontaktas även föräldrar.

Nedan följer exempel på frågor som är bra att ställa, men ställ också andra frågor, om du ser ett behov av det. Titta gärna närmre på metodstödets första steg om du vill ha tips på frågor att ställa.

Återkoppla gärna till orosanmälaren för att informera om en utredning inleds eller inte.

Att tänka på

Öppna frågor
Öppna frågor


Urval av frågor från Hantera oro

Öppna frågor
Öppna frågor
Kontakt med orosanmälaren

Exempel på generella frågor som är bra att ställa är:

Öppna frågor
Öppna frågor


Här är några exempel som kan vara bra att ställa om de inte besvaras i orosanmälan:

Öppna frågor
Öppna frågor

Kontakt med individen orosanmälan gäller

Anpassa frågorna efter den situation och den person som du möter, samt de rutiner som gäller på din arbetsplats för ett första möte med individen. Exempel på generella frågor som är bra att ställa:

Öppna frågor
Öppna frågor