GROW-modellen

GROW-modellen är ett verktyg som kan användas för att strukturera upp samtalet och ge en tydlig mall av frågor att följa. Att strukturera upp samtalet hjälper till att hålla samtalet igång och föra det framåt. Det förhindrar även att man försvinner in på icke relaterade spår. Här beskrivs tre av de varianter som finns av GROW-modellen.

GROW Grow är ett engelskt ord som betyder växa. Coachingens ändamål är just att hjälpa klienten växa och utnyttja sin kapacitet bättre. En modell som ofta används i samband med coaching är GROW.

G Goal (Mål) Sätt upp mål för samtalet och på lång sikt

W When, Whom, Will (När, vem, vilja) Tidssättning, behovsbeskrivning och motivation

O Options (Val) Alternativa strategier

R Reality (Verklighet/nuläget) Utforska nuläget

Källa: Coachförbundet

Fler stödverktyg