Livslinje

Exempel på en livslinje (kräver alltså bara ett papper; A4 eller större och några pennor):

Exempel: Ungdom 16 år

Instruktion

Låt oss rita din livslinje (om individen vill kan hen rita), vi börjar med när du föddes (rita in det datumet på linjen långt till vänster). Fortsätt rita/skriva in viktiga händelser under livet fram till idag - händelser i familjen, var individen har bott, när individen har flyttat, händelser kring skolgång, eventuella sjukdomar och så vidare.

Källa: Statens institutionsstyrelse

Fler stödverktyg

En kort beskrivande text om verktygen och syftet med de.