Risk- och skyddsfaktorer

Två illustrerade gubbar som håller hand

Riskfaktorer

Individuella

 • Ålder och kön
 • Tidigare erfarenheter av våld, övergrepp och kriminalitet
 • Psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser
 • Arbetslöshet
 • Inte klara av skolan eller högre utbildning

Kontextuella

 • Känsla av social och politisk marginalisering och exkludering
 • Destruktiva familjerelationer
 • Vänner och bekanta som är aktiva i våldsbejakande miljöer
 • Avsaknad av sociala relationer

Skyddsfaktorer

Individuella

 • Framgång i skolan, utbildning och arbete
 • Förmåga till kristiskt och komplext tänkande
 • Positiv självkänsla, ett sunt självförtroende och empatisk förmåga

Kontextuella

 • Trygga familjerelationer
 • Nära och stabila relationer utanför familjen
 • Bra förebilder i närområdet

Fler stödverktyg