Lokaluthyrning

De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som idrottsanläggningar och skolor för olika sammankomster, då de annars hade stått tomma under exempelvis kvällar och helger. Men måste en kommun upplåta lokaler till alla som vill hyra eller finns det utrymme att säga nej till vissa?

Kan man ställa krav på värderingar hos den som hyr eller använder lokalen? Dessa och fler frågor får du svar på i Råd vid lokaluthyrning en skrift framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR), med stöd från CVE. Syftet är att beskriva de principer som gäller enligt lag vid uthyrning och upplåtelse av kommunala lokaler. Principerna gäller även i den mån landsting och regioner upplåter lokaler till föreningar.

Lokaluthyrning inom kommun och region

Råd vid lokaluthyrning. Demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler

Måste en kommun upplåta lokaler till alla som vill hyra eller finns det utrymme att säga nej till vissa?

Rättspraxis
Kommunal verksamhet

Juridiska aspekter på våldsbejakande extremism

Här presenteras juridiska aspekter och relevant lagstiftning som kan vara aktuell vid förebyggande av våldsbejakande extremism.

Juridik

Även Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna har tagit fram vägledningar i ämnet. Du hittar dem här: