Ytterligare hjälp från andra organisationer

Ytterligare stöd och hjälp från andra organisationer:

Rädda Barnens Orostelefon Är du anhörig, barn, ung eller vuxen eller är du själv är involverad i en våldsbejakande extrem miljö du vill lämna? Då kan du vända dig till Rädda Barnens Orostelefon Länk till annan webbplats. på nummer 020-100 200. Läs mer på Rädda Barnens webbplats "Växa upp utan hat" Länk till annan webbplats.

EXIT på Fryshuset finns till för dig som är aktiv i extremgrupper och vill få hjälp med att lämna dessa. EXIT stöttar även dig som är anhörig till någon som befinner sig i en våldsbejakande miljö och utbildar yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen. Läs mer på Fryshusets webbplats Länk till annan webbplats.

Agera Värmland arbetar med insatser både på individ- och gruppnivå för att förhindra inträde och förenkla utträde ur våldsbejakande miljöer samt ger stöd till anhöriga. Läs mer på Agera Värmlands webbplats Länk till annan webbplats.

Extremkoll är en digital plattform för unga mot våldsbejakande extremism som drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum i samverkan med Agera Värmland. Läs mer på Extremkolls webbplats Länk till annan webbplats.

Flamman socialt förebyggande centrum driver Safe Space Hoppa av, som hjälper till med avhopp från alla typer av våldsbejakande extrema miljöer, med särskilt fokus på religiöst profilerad extremism, högerextremism och vänsterautonoma rörelser. Stödet gäller unga som redan hamnat i extrema miljöer/anslutit sig till extrema grupper eller som sympatiserar med extremistiska grupper, oavsett om det är på nätet eller i fysiska former, och ska motivera till avhopp från dessa. De arbetar också förebyggande samt med föräldrar/anhöriga till personer i ovan nämnda målgrupper genom rådgivning och stödinsatser. Läs mer på Safe Spaces webbplats Länk till annan webbplats. och Flammans webbplats Länk till annan webbplats..