Brå ger operativt stöd till kommuners brottsförebyggande arbete

I juli 2023 trädde lagen (SFS 2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft. Förhoppningen med lagen är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.

Brottsförebyggande rådet (Brå) ger behovsanpassat och praktiknära stöd om brottsförebyggande arbete till Sveriges kommuner. Det kan ske i form av exempelvis föreläsningar och workshops.

Brå har en e-post och stödtelefon där du som arbetar i kommun kan ställa frågor kring lagen, lokalt brottsförebyggande arbete och vilka stödinsatser Brå kan bidra med. Läs mer om Brås operativa stöd och om lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete på Brås webbplats via denna länk Länk till annan webbplats.

Brås e-post och stödtelefon för yrkesverksamma

Brås operativa stöd riktar sig till dig som arbetar i Sveriges kommuner. Brås operativa stöd nås på e-post: bf@bra.se och kontrolleras och hanteras fortlöpande helgfria vardagar mellan 09.00–15.00

Stödtelefon: 08–527 58 440

Telefonen har öppet:

Tisdagar 13.00–16.00

Fredagar 09.00–12.00

Obs! Avvikelser kan förekomma och uppdateras via denna länk Länk till annan webbplats.

Har du frågor till Brå som inte omfattas av Brås operativa stöd? Du hittar Brås kontaktuppgifter här Länk till annan webbplats.