Försvarshögskolan (FHS)

2019

Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället

Denna antalogi har som ambition att tillhandahålla en kartläggning av hur begreppet antagonistiska hot tillämpas lokalt idag, vilka lokala aktörer som använder begreppet och vilken innebörd det har för dem.

Brå_2019