Brottsförebyggande rådet (Brå)

2019

Antisemitiska hatbrott

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott. Studien ska undersöka den antisemitiska hatbrottslighetens karaktär med ett särskilt fokus på gärningspersoner. Rapporten har både en kvantitativ och en kvalitativ ansats.

Brå_2019