Brottsförebyggande rådet (Brå)

2017

Att förebygga och hantera påverkansförsök. En handbok

Detta är en handbok som har både ett demokrati- och ett arbetsmiljöperspektiv. Att motarbeta otillåten påverkan är en demokratifråga, eftersom vissa påverkansförsök leder till att felaktiga beslut fattas, att kontroller utförs på ett ytligare sätt eller att påverkarens ärende får förtur på bekostnad av andras.

Brå_2017