Sveriges kommuner och regioner (SKR)

2010

Att hantera våldsbejakande extremism

Skriften är framtagen av SKR för att beskriva vad kommunen kan göra i arbetet mot våldsbejakande extremism. Den tar också upp kommunernas ansvar och den lagstiftning som gäller inom respektive verksamhetsområde kopplat till våldsbejakande extremism samt hur kommunen kan hantera återvändare.

SKR_2019