Sveriges kommuner och regioner (SKR)

2019

Att hantera våldsbejakande extremism

Rapporten är framtagen av SKR för att beskriva vad kommunen kan göra i arbetet mot våldsbejakande extremism. Den tar också upp kommunernas ansvar och den lagstiftning som gäller inom respektive verksamhetsområde kopplat till våldsbejakande extremism samt hur kommunen kan hantera återvändare.

Den 27 november 2019 ändrade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) namn till Sveriges kommuner och regioner (SKR).

SKR_2019