Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

2017

Att lägga rälsen medan man kör. En utvärdering av kunskapshusens arbete i fyra pilotkommuner – Örebro, Göteborg, Borlänge och Stockholm

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism gav den i oktober 2016 Högskolan Dalarna i uppdrag att utvärdera pilotverksamheten vid kunskapshusen i Örebro, Göteborg, Borlänge och Stockholm.

Kunskapshus_2017