Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

2017

Att lägga rälsen medan man kör. En utvärdering av kunskapshusens arbete i fyra pilotkommuner – Örebro, Göteborg, Borlänge och Stockholm

Samordnaren gav den i oktober 2016 Högskolan Dalarna i uppdrag att utvärdera pilotverksamheten vid kunskapshusen i Örebro, Göteborg, Borlänge och Stockholm. Arbetet har genomförts av professor Liselotte Frisk, docent Tomas Axelson, universitetslektor Torsten Hylén och professor Jonas Stier. Liselotte Frisk var projektledare.

Kunskapshus_2017