Institutet för framtidsstudier (IFFS)

2016

Att lämna våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt

Institutet för framtidsstudier har på initiativ av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism tagit fram en kunskapsöversikt där faktorer, händelser och processer som gör att individer lämnar våldsbejakande extremism diskuteras.

IFFS_2016