Institutet för framtidsstudier

2016

Att lämna våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt

Institutet för Framtidsstudier, IFFS, har på initiativ av Samordnaren tagit fram denna kunskapsöversikt där faktorer, händelser och processer som gör att individer lämnar våldsbejakande extremism diskuteras.

IFFS_2016