Barnombudsmannen (BO)

2018

Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism

I den här rapporten samlar Barnombudsmannen internationell och svensk forskning och studier om barn som involveras i våldsbejakande extremism och terrorism. Kunskapsöversikten innehåller de tre inriktningarna höger-, vänster- och islamistisk extremism.

BO_2018