Barnombudsmannen (BO)

2018

Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism

Våld i barns och ungas vardag kan öka risken för att de involveras i våldsbejakande islamistisk extremism. Det visar den här rapporten från Barnombudsmannen som överlämnats till regeringen. Barnombudsmannen fick i oktober 2016 i uppdrag av regeringen att prata med barn som på olika sätt är berörda av problematiken med att personer reser till konfliktområden i terrorismsyfte. Syftet var att öka kunskapen om barns erfarenheter och att förebygga att barn far illa.

BO_2018