Institutet för framtidsstudier (IFFS)

2022

Counterradicalization Interventions. A Review of the Evidence

Att motverka radikalisering har blivit en del av strategierna för att bekämpa terrorism i praktiskt taget varje västerländskt land. De flesta interventioner mot radikalisering utgår antagandet att inriktning på specifika risk- och skyddsfaktorer kan minska förekomsten av radikalisering bland den allmänna befolkningen och därmed minska risken för terrorism.

Men trots betydande investeringar och den snabba spridningen av interventioner mot radikalisering finns det få rigorösa utvärderingar för att vägleda befintlig praxis. Efter nästan två decennier av utveckling och implementering av olika policyåtgärder, praxis och program är det fortfarande oklart kring effektiviteten av dessa åtgärder.

SÄPO