Segerstedtinstitutet

2016

Demokratiseringens dilemman i de nordiska handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism

I denna rapport analyseras de åtgärder och metoder som förespråkas i Nordiska handlingsplaner i arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism inom utbildningsväsendet. Det handlar dels om handlingsplaner på nationell nivå, dels om åtgärder som utarbetats för att användas i främst utbildningssyfte i skolor och i civilsamhällesorganisationer och föreningar.

SI