Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2021

Den autonoma miljön. En kunskapsöversikt

Denna kunskapsöversikt utgör en sammanställning av forskning och kunskap om den autonoma miljön, idag kallad den våldsbejakande vänsterextrema miljön. Rapporten är framtagen av CVE.

Kunskapöversikten är en av de tre kunskapsöversikter om de tre våldsbejakande extremistmiljöer som har producerats av CVE.

cve