Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2021

Den autonoma miljön. En kunskapsöversikt

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har bland annat i uppdrag att samla och sprida kunskap om våldsbejakande extremism. Detta utgör ett led i CVE:s bredare uppgift att förebygga våldsbejakande extremism generellt. CVE har tagit fram kunskapsmaterial om de tre av Säkerhetspolisen identifierade våldsbejakande extremistmiljöerna. Denna skrift utgör en sammanställning av forskning och kunskap om den autonoma miljön i Sverige.

cve