Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2021

Den autonoma miljön. En kunskapsöversikt

CVE har tagit fram kunskapsmaterial om de tre våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige. Denna publikation utgör en sammanställning av forskning och kunskap om den autonoma miljön, idag kallad den våldsbejakande vänsterextrema miljön. Kunskapsöversikten publicerades av CVE 2020.

cve