Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2017

Det digitala kalifatet. En studie av Islamiska statens propaganda

I den här rapporten presenteras forskning och analys som gjorts inom ramen för det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda).

FOI