Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2017

Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer

I den här rapporten presenteras forskning och analys som gjorts inom ramen för det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda).

FOI