Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2017

Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer

Rapporten syftar till att ge en inblick i några olika digitala miljöer vars gemensamma nämnare är att de alla är främlingsfientliga. Rapporten beskriver också hur psykologi kan förklara fördomsfullhet och främlingsfientlighet, hur det blir när fördomar övergår till hat och några av de sätt som används för att kommunicera hat. Vidare studeras några digitala miljöer som sprider hatbudskap och hur maskulinitet och kvinnosyn uttrycks i radikala nationalistiska miljöer. Avslutningsvis diskuteras några av de problem som författarna ser med internet och extremistiska digitala budskap.

Rapporten har skrivits inom ramen för det uppdrag regeringen har gett till Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda). Projektet pågick mellan 2016-2019.

FOI