Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2018

Digital Jihad. Propaganda from the Islamic State

Denna rapports syfte är att öka kunskapen om terroristorganisationen Islamiska staten (IS) använder digital propaganda för att nå anhängare i väst.

Även om IS har lidit betydande territoriella förluster är den digitala striden långt ifrån över. De stora sociala medieplattformarna är numera effektiva när det gäller att ta bort propaganda men trots detta hittar IS hela tiden nya sätt att producera och sprida sina budskap. IS förmåga att anpassa sig till ett ständigt föränderligt digitalt landskap kommer sannolikt att hålla organisationen vid liv genom att möjliggöra kommunikation mellan supportrar över hela världen. Den här rapporten ger en introduktion till IS-propaganda ur olika perspektiv: det specifika språk som används av IS, varumärket IS, de tidskrifter som produceras av IS och kvinnors roll i IS.

Rapporten har skrivits inom ramen för det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda). Projektet pågick mellan 2016-2019.

FOI