Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2018

Digital Jihad. Propaganda from the Islamic State

Denna rapports syfte är att öka kunskapen om hur den så kallade Islamiska staten (IS) använder digital propaganda för att nå anhängare i väst. Även om IS har lidit betydande territoriella förluster är den digitala striden långt ifrån över.

FOI